کاربرد بتن الیافی

کاربرد بتن الیافی

بتن الیافی

با توجه به گستردگی استفاده از بتن الیافی در سازه های حساس و نیاز به تحمل فشار بالا و مقاومت زیاد خصوصا دردال ها – عرشه انواع پل  – کف سازی های فرودگاه ها – کف پارکینگ ها و محیط  های مختلف که امکان فرسایش وجود دارد نیازمند معرفی بیشتر در خصوص بتن الیافی و انواع الیاف بتن مورد استفاده در آن می باشد.

استفاده از بتن الیافی در دال های روی بستر جزو معدود پروژه هایی هستند که در مورد بررسی قرار گرفته اند. در مکانهای که دال بتنی مسلح به الیاف فولادی بتن و سایر انواع الیاف  می باشند که تحت تاثیر متناوب عبورو مرور ماشین آلات سنگین قرار دارند روشن شده است که این گروه از دال ها با ضخامت حدود 60 تا 75 درصد دال هایی که مسلح نمی باشد حدودا عملکرد یکسانی دارند و با استفاده از بتن الیافی می توان تحت پوشش باند فرودگاه ها را با عملکرد قابل لمس و مورد قبولی ( 20 الی 60 ) درصد نازک تر از انواع پوشش های بتنی غیر مسلح اجرا نمود. یکی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کف سازی خستگی خمشی می باشد. آزمایشات مختلف در مورد انواع الیاف بتن مشخص می سازد که الیاف  فلزی بتن در بتن الیافی مقاومت بتن را تا میزان بالایی در برابر خستگی افزایش می دهد.

در مورد عرشه پل ها باید اشاره نمود که استفاده از نمک های یخ زدا باعث آشفتگی مولکولی بتن شده و نهایتا موجب انهدام عرشه پل  می گردد. بتن الیافی با این منطق درست که عملا جلوگیری از نفوذ نمک ها نمی نماید ولی با کنترل و محدود نمودن تعداد و عرض ترک ها می تواند از ادامه یافتن و افزایش دامنه تخریب جلوگیری نماید.در هنگام استفاده از بتن الیافی باید توجه داشت از انواع الیاف بتن و حباب ساز بتن برای عرشه پل ها مکررا توصیه می گردد.

در مورد تیر هایی که منحصرا به الیاف فلزی بتن مسلح شده اند و هم در مورد تیرهایی که از ترکیب الیاف فلزی بتن و آرماتور در آن استفاده شده است معادلات و طرح اختلاط های متفاوتی ارائه شده است در خصوص تیرهایی که انحصارا با الیاف فلزی بتن بسنده شده است معاملات مورد نظر ارزش حائز اهمیتی ندارد و فقط در حوزه تیر های کوچک ( ی نماید ولی با کنترل و محدود نمودن تعداد و عرض ترک ها می تواند از ادامه یافتن و افزایش دامنه تخریب جلوگیری نماید.در هنگام استفاده از بتن الیافی باید توجه داشت از انواع الیاف بتن و حباب ساز بتن برای عرشه پل ها مکررا توصیه می گردد.

در مورد تیر هایی که منحصرا به الیاف فلزی بتن مسلح شده اند و هم در مورد تیرهایی که از ترکیب الیاف فلزی بتن و آرماتور در آن استفاده شده است معادلات و طرح اختلاط های متفاوتی ارائه شده است در خصوص تیرهایی که انحصارا با الیاف فلزی بتن بسنده شده است معاملات مورد نظر ارزش حائز اهمیتی ندارد و فقط در حوزه تیر های کوچک ( 35*10*10 ) سانتی متری و سایر اعضای فرعی سازه ها کاربرد دارند اما در خصوص تیر های مسلح به ترکیب توامان الیاف فلزی بتن و آرماتور معادلات طرح شده با توجه به نهایت استفاده از مقاومت کششی افزایش یافته در بتن که با مساعدت آرماتور کششی بدست می آید ارائه مدل  مورد قبولی از تیر دور از دسترس نیست. از موارد قابل قبول این معادلات روابط پیشنهادی است که مشابه معادلات روش طراحی بر اساس مقاومت نهایی ACI است.

مطالعات انجام شده بر روی انواع اتصالات تیر ستون مقاوم در مقابل زلزله با استعانت  از الیاف فولادی بتن بجای حجم مشخصی از میلگرد های حلقوی نشان دهنده بهبود قابل لمس مقاومت ، نرمی و جذب انرژی اتصال است .این موهبت با استفاده از انواع الیاف بتن در بتن الیافی در دست مطالعه و گسترش فنی می باشد آزمایشات و تحقیقات اخیر حاکی از بهبود وضعیت بتن با استفاده از انواع الیاف بتن می باشد.

طبق اخرین مطالعات انجام گرفته مشخص شده است که افزودن الیاف فولادی بتن به تیر های بتنی مسلح توسط میلگرد عمر خستگی و تغییر مکان و عرض ترک های ایجاد شده را شدیدا کاهش داده و ثابت گردیده است اثرات مفید استفاده از الیاف فولادی بتن با افزودن میزان میلگردها کاهش می یابد.

در مورد برش در تیر ها نیز باید توجه داشت الیاف فولادی بتن اساسا ظرفیت برشی یعنی مقاومت کششی قطری تیر های بتنی را افزایش می دهد. استفاده از الیاف فولادی بتن جایگزین –قائم و میلگردهای خم شده و مزایای بیشتری را برای آنها فراهم می کند که اختصارا در ذیل به آن اشاره می شود. الیاف بتن در حجم بتن به صورت تصادفی و یکنواخت پخش شده و قرابت بیشتری نسبت به میلگردهای تقویتی برشی به همدیگر دارند.

 دوما اینکه مقاومت کششی در اولین ایجاد ترک و مقاومت کشش نهایی توسط الیاف بتن افزایش پیدا می کنند و در آخر استفاده از انواع الیاف بتن باعث افزایش مقاومت برشی استحکاکی می شود. با استعمال انواع الیاف بتن خصوصا الیاف فولادی بتن که قلاب دار می باشند می توان از تاثیرات مخرب انهدام تیر های بتنی در اثر کشش قطری جلوگیری بعمل آورد.استفاده از الیاف فولادی بتن در نتایج بتن افزایشی نزدیک به صد در صد در بتن ایجاد نموده است. بتن الیافی مسلح شده با انواع الیاف بتن در حوزه های کاربردی دیگری نیز قابل استفاده می باشد که روش طراحی خاص و روشنی نداردو به عنوان مثال می توان اشاره نمود به ساخت پیاده رو ها – حفاظت خاک ریز ها – پی و فونداسیون ماشین آلات صنعتی – سد ها – پوشش نهر ها و غیره که مسلما با کذشت زمان و اعمال تحقیقات بیشتر در خصوص الیاف بتن موارد استفاده از بتن الیافی متنوع تر و کاربرد بتن الیافی رایج تر خواهد بود.

در هنگام استفاده از انواع الیاف بتن باید به نکات زیر توجه لازم داشت.

با توجه به مزایای فوق العاده بتن الیافی می توان انتظار داشت حوزه کاربرد بتن الیافی  بیشتر باشد . بنابراین جهت به کار گیری الیاف بتنی باید در نظر داشت :

  • موکداً قابل تذکر است مواردی مانند میزان مقاومت فشاری بتن و میزان نفوذ پذیری ومیزان مقاومت در مقابل انواع عوامل مخرب مانند یون های کلر و سولفات و غیره مکررا کنترل گردد و قبل از اضافه شده الیاف بتن به بتن اصلا و ارتقا یابند. در این مرحله استفاده از انواع فوق روان کننده ها و پوزوالن ها توصیه می شود.
  • نحوه اختلاط بتن الیافی نقش موثری در عدم گلوله شدن الایف بتن در بتن الیافی دارد. لذا قابل بحث است نحوه درست اختلاط الیاف بتن با ملات بتن و استفاده از فوق روان کننده ها در بتن الیافی مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی باید در نظر داشت جهت ساخت بتن الیافی توسط الیاف بتن حتما باید از فوق روان کننده های مناسب استفاده نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *