نکاتی در رابطه با الیاف بتن

الیاف بتن

 

 

 

 

 

 

نقش الیاف بتن در جلوگیری از خوردگی و اكسیداسیون بتن مسلح

ایجاد ترک یکی از  مهمترین عوامل خوردگی و تخریب میلگردها می باشد، خصوصا هنگامی كه بتن در مجاورت یون کلر قرار گیرد .

در این حالت استفاده از الیاف بتن گالوانیزه در نقش  محافظ آندی میتواند عنوان محافظ کاتدی را برای میلگردها ایفا کند.

در این پروسه فعالیت الکترو شیمیائی كاور گالوانیزه الیاف بتن در مقابل یون کلر موجود در بتن در کاهش یون کلر و پر کردن خلل و فرج می تواند نقش عمده ای در حفاظت كاتدی میلگرد ایفا کند.

بتن الیافی مسلح به الیاف بتن گالوانیزه هنگامی كه در محیط های خوردگی قرار می گیرد ، با در نظر گرفتن بروز خوردگی شدید در الیاف بتن نمایان به هیچ عنوان عارضه ترک بتن در جداره تماس با بتن بوجود نمی آید.

وجود انبساط حجمی کم و قابل نفوذ بودن نتیجه خوردگی الیاف گالوانیزه یکی دیگر از مزایای الیاف بتن گالوانیزه است که ورقه شدن و پوسته پوسته شدن در سطح بتن بوجود نیامده و احتمالا در مقابل نفوذ محصول خوردگی به بتن قابلیت نفوذ یون کلر شدیدا کاهش می یابد.

ترکیبات بتن الیافی

طراحی ترکیبات موجود در بتن الیافی

الیاف فولادی بتن اصولا به صورت كاتوره ای و كاملا تصادفی و رندم به ماتریس سیمان چسبیده میشوند .

 

چگونگی قالب ریزی بتن الیافی مسلح به الیاف فولادی

سنگ دانه ها

سیمان

میزان الیاف بتن

آب

افزودنیها

روان کننده ها

افزودنیهای سیلیکونی

الیاف بتن

 

 

 

 

 

 

مشخصات بتن الیافی مسلح به الیاف فولادی

با اضافه شدن الیاف فولادی به بتن می توان انتظار داشت به طور قابل ملاحظه ای خواص بتن تغییر  پیدا كند .  دقیقا همانطور که در مشخصات بتن در دو حالت بتن تازه و بتن سخت شده تاثیر خواهد گذاشت . قسمت اعظم الیاف فولادی بتن در راستای  بهبود مشخصات بتن سخت شده استفاده می شود . هر چند که مصرف بیش از حد و  زیاد الیاف بتن در بتن الیافی با درگیر شدن الیاف بتن مواجه خواهد شد .

نوع الیاف بتن

مشخصات نسبت ظاهری(l/d )

درصد خواص اسكوپ و چسبندگ  به بتن

الیاف بتن با انتهای خمیده و اقطار مختلف

 

بررسی مکانیزم گسیختگی الیاف بتن

اساسا  گسیختگی الیاف بتن در ماتریس بتن الیافی ناشی از دو نوع فرایند متفاوت می باشد

نوع اول گسیختگی ناشی از بیرون کشیدگی الیاف بتن میباشد

نوع دوم گسیختگی ناشی ا ز پاره شدگی الیاف بتن می باشد

قابل بحث است كه طول بحرانی الیاف بتن را بتوان بر اساس روابط تعادل محاسبه نمود . تعریف این مورد اینگونه است كه حداکثر مقاومت چسبندگی در نیمه طول برابر با حداکثر ظرفیت بار کششی الیاف بتن محاسبه گردد. در نسبت طولهای کمتر از بحرانی الیاف بتن تا رسیدن به ظرفیت نهائی بار گذاری نمی شوند . الیاف بتن با طول بیشتر از طول بحرانی باعث تسلیم فولاد خواهد شد. نسبت ظاهری استاندارد الیاف فولادی بتن میانگین 50 تا 100 می باشد که در صورت كلی طول زیر بحرانی می باشد . گسیختگی معمولا بعلت بیرون کشیدگی الیاف بتن می باشد نه پاره شدگی و شكستگی الیاف بتن (در محدوده مقاومت کششی) از الیاف بتن استفاده بهینه نمی شود اما امكان كنترل بارها را حتی در حالت های شدید تغییر شکلهای زیاد ودر عرض ترک حفظ مینماید .

میزان استفاده از الیاف بتن در بتن الیافی

میزان مصرف الیاف بتن در بتن الیافی بیش از 16 کیلوگرم در متر مکعب برای بهبود رفتار های بتن الیافی و خصوصیات بتن سخت شده مورد نیاز می باشد ، این مقدار تقریبا با یک درصد وزنی یا 0.33% حجمی می باشد. بازده الیاف بتن با افزودن میزان الیاف بتن افزایش یافته ولی خارج از محدوده مصرف رفتار كاملا غیر پیش بینی در بتن الیافی خواهد داشت .

 

جهت گیری الیاف بتن در بتن الیافی

ماهیت فنی ترک بسته به نحوه بارهای وارده بر بتن الیافی ( نیروهای کشش فشارو برش) و هندسه اعضا دارد  . این گونه ترك ها با  فشار در راستای زاویه قائمه بر جهت تنشهای کششی قابل  توسعه می باشند.  مشابه با بتن مسلح به آرماتور، الیاف بتن بهینه خواهند بود و در صورتی كه الیاف بتن در عرض ترک با زاویه قائمه قرار گیرند الیاف فولادی نسبتا تاثیر كمتری خواهند داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *