میزان استفاده از الیاف بتن در بتن الیافی

میزان استفاده از الیاف بتن در بتن الیافی

با توجه به تحقیقات انجام گرفته در خصوص طرح اختلاط بتن الیافی و مصرف الیاف بتن این نتیجه قابل توجه می باشد که در صورتی که از روش های عادی اختلاط الیاف بتن استفاده شود الیاف بتن با نسبت طول به قطر بیشتر از باعث کاهش عملکرد و کارایی بتن الیافی به مقدار زیاد می باشد که عملا نامتوازن بودن گسترش الیاف بتن در بتن الیافی دلیل عمده این مورد می باشد که در نتیجه استفاده از طرح اختلاط بتن الیافی بدون مطالعه و استفاده از الیاف بتن مناسب در بتن الیافی می باشد. معمولا الیاف بتن با سطح مقطع دایره ای و قطر کم بیشتراز الیاف بتن با سطح مقطع دایره ای و قطر بزرگترتاثیر مثبتی در بتن الیافی دارند. دلیل این قضیه این است که الیاف بتن دسته اول دارای سطح تماس بیشتری در واحد حجم دارند که بنابراین هر چه عملا سطح تماس الیاف بتن بیشتر باشد و قطر آن کمتر باشد بازده چسبندگی الیاف بتن بیشتر خواهد بود. در نتیجه کاملا قابل لمس است که نسبت طول به قطر الیاف باید به میزان مناسب در طرح اختلاط الیاف بتن باشد که در هنگام شکسته شدن ماتریس بتوان الیاف بتن را به حداکثر مقاومت کششی نزدیک تر نمود. در طرح اختلاط بتن الیافی مورد پیشنهادی توسط کارفرما باید توجه نمود که استفاده از الیاف بتن متناسب با سازه به گونه ای مطرح شود که بارهای مختلف سازه مورد پیش بینی قرارگیرد. میزان مصرف الیاف بتن در بتن الیافی در هنگام استفاده از انواع الیاف بتن متفاوت می باشد. به عنوان مثال استفاده از الیاف فولادی بتن دوز متفاوتی از استفاده از الیاف پلی پروپیلن دارد. این مقدار مصرف توسط مهندسین مشاور و طرح اختلاط بتن الیافی مورد قبول مهندس اجرا قابل تغییر می باشند.توصیه می شود قبل از مرحله بتن ریزی حتما استفاده از انواع الیاف بتن در طرح اختلاط بتن الیافی مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *