مکانیزم عملکرد الیاف بتن در بتن الیافی

در حالت عمومی جهت استفاده در سازه ، انواع الیاف بتن می توانند نقش تکمیل دهنده و مکملی برای میلگرد مورد استفاده در سازه داشته باشد. الیاف فولادی بتن با گسترش و ایجاد ترک ها و درزهای در بتن مقابله می کند و نسبت به مقاوم سازی سازه بتنی می تواند مورد استفاده قرارگیرد. مقاوم سازی بتن توسط الیاف فولادی بتن در تمام مراحل اجرایی مورد قبول مهندسان و کارشناسان امر سازه های بتنی بوده و نقش مقاوم سازی بتن در سازه هایی که توسط الیاف فولادی بتن مسلح گردیده است قابل کتمان نمی باشد. استفاده از الیاف فولادی بتن می تواند مقاومت بتن را در برابر خستگی و ضربه و جمع شدگی و تنش های حرارتی افزایش داده و در تمام مدل های شکست روی خواص بتن الیافی تاثیرگذار می باشد. با توجه به تنش هایی که به وسیله برش محیطی و روی الیاف فولادی بتن می باشد بوسیله مقاومت چسبندگی درون سطح از ماتریس قابل انتقال به الیاف فولادی بتن می باشد به همین دلیل تا زمانی که ماتریس بتن دچار ترک خوردگی نشده می توان اطمینان حاصل کرد که تنش کششی بین الیاف فولادی بتن و ماتریس توزیع می شود و پس از ایجاد ترک خوردگی در بتن کل تنش به الیاف فولادی بتن منتقل می شود.از مهمترین عوامل تاثیرگذار در خواص بتن الیافی با الیاف فولادی بتن بازدهی الیاف و مقدار الیاف فولادی بتن به کاررفته در بتن الیافی می باشد. بازدهی الیاف فولادی بتن توسط مقاومت الیاف بتن در مقابل بیرون کشیده شدن از مخلوط کاملا کنترل شده است و باید توجه داشت که این مقاومت به چسبندگی بین الیاف فولادی بتن و ماتریس مرتبط می باشد. درخصوص الیاف فولادی بتن با مقطع ثابت مقاومت چسبندگی با افزایش طول الیاف بتن قابل افزایش است که محرز می گردد هر مقدار که طول الیاف فولادی بتن بیشتر باشد تاثیر الیاف فولادی بتن در بهبود خواص ماتریس بیشتر می باشد. چون مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن الیاف فولادی بتن هم راستا با سطح مقطع دو جسم ( الیاف فولادی بتن و بتن ) می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *