طرح اختلاط بتن الیافی

الیاف بتن با توجه به نحوه استفاده و طرح اختلاط بتن الیافی و میزان درخواست شده تحمل فشارهای خمشی و برشی و کششی به چندین گروه تقسیم بندی می شوند. الیاف فلزی بتن -الیاف بتن پلیمری -الیاف بتن استیل – الیاف شیشه بتن که هرکدام از گروه الیاف بتن مورد اشاره، خود به چندین زیرشاخه تقسیم بندی می شوند. الیاف فلزی بتن به دو زیرشاخه الیاف فلزی بتن طرح سینوسی و الیاف فلزی بتن طرح هوکدار تقسیم بندی می شوند که در اندازه های طولی و قطر مختلف قابل تولید وارائه می باشند. الیاف فلزی بتن جایگاه ویژه ای در نزد صاحبان صنایع بتن داشته و به سبب افزایش قابل ملاحظه در مقاومت های مکانیکی و تحمل بارهای بسیار بالا از اهیمت ویژه ای برخوردار می باشد. عدم ایجاد پدیده اکسیداسیون در هنگام استفاده از الیاف فلزی بتن و استفاده از تکنولوژی نانو د ساخت الیاف فلزی بتن باعث اسکوپ مولکولی بسیار بالا با مولکولهای دانه بندی بتن گردیده و همبستگی و پیوستگی بسیاربالایی بین الیاف فلزی بتن و ملات بتن بوجود می آورند. پراکندگی الیاف فلزی بتن در کل بافت بتنی باعث می شود سازه بتنی دره مه جهات و با میزان گسستگی یکسان در کل سازه بتنی بتواند مقاومت سازه را تامین نماید. الیاف فولادی بتن در بتن الیافی طی فرایند و طرح اختلاط بتن الیافی مسلح شده با الیاف فولادی بتن در کارگاه محل پروژه قابل اجرا می باشد. طرح اختلاط بتن الیافی بدون توجه به انواع الیاف بتن و ساختار آن باید با نظر کارفرما و تحت نظارت کارگاه محل پروژه مورد اجرا قرار گیرد. میزان فشار وارد شده به بتن تمام شده و درخواست میزان فشار وارد بر بتن و میزان خشم و برش در بتن الیافی نمایانگر میزان استفاده از انواع الیاف بتن در ساخت بتن الیافی می باشد. الیاف فولادی بتن در حالت نرمال با بتن الیافی عیار 350 باید به میزان حدود 8 تا 12 کیلوگرم طبق طرح اختلاط بتن الیافی تائید شده در آزمایشگاه بتن مورد استفاده قرار میگیرد. میزان استفاده از الیاف فولادی بتن در طرح اختلاط بتن الیافی با شکل و اندازه و قطر الیاف فولادی بتن رابطه مستقیم دارد. لازم به ذکر است باید در مبحث طرح اختلاط بتن الیافی دقت نمود الزاما میزان مصرف بالای الیاف فولادی بتن در بتن الیاف هیچ ارتباط مستقیمی با افزایش ضریب مقاومت بتن الیاف یندارد، با اینکه در صورت تغییر طرح اختلاط بتنالیافی و عدم توجه به میزان استفاده از انواع الیاف بتن در بتن الیافی نتیجه مثمر ثمر در خصوص اخذ مقاومت ویژه در مورد بتن الیافی بدست نخواهد آمد جهت دستیابی به بهترین نتیجه از طرح اختلاط بتن الیافی حتما انواع الیاف بتن در آزمایشگاه محل کارگاه و پروژه در بتن الیافی مورد بررسی قرارگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *