الیاف پلیمری بتن ساده

الیاف پلیمری بتن ساده

الیاف پلیمری بتن ساده یکی از انواع الیاف بتن می باشد که به صورت تک رشته ای و ساده قابل اختلاط با انواع ملات های بتنی میباشد. الیاف پلیمری بتن(ساده) معمولا به عنوان الیاف کمکی در طرح اختلاط بتن الیافی مورد استفاده قرار میگیرد. مقاومت ویژه کششی الیاف بتن ساخته شده برپایه پلیمر مورد توجه پیماناران و مهندسین ساخت کف های صنعتی و بتن ریزی های حجیم و کف سازی های وسیع می باشد.میزان استفاده از الیاف بتن پلیمری ساده در طرح اختلاط بتن الیافی مورد بررسی قرار میگیرد. این میزان باید با توجه به استفاده از انواع الیاف بتن که در کل ملات بتن مورد استفاده قرار می گیرد در ضریب مخصوص و در قالب طرح اختلاط بتن الیافی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از محلول های فوق روان کننده جهت استفاده از الیاف بتن برپایه پلیمر توجیه فنی نداشته و طبق دستورمهندس محاسب سازه و یا مهندسین مشاور قابل استفاده خواهد بود که در طرح اختلاط بتن الیافی باید لحاظ گردد. میزان مصرف الیاف بتن پلیمری ساده به عنوان الیاف بتن کمکی باید به گونه ای باشد که طرح اختلاط بتن الیافی مختل نگردیده و تاثیر الیاف بتن اصلی از بین نرود. الیاف پلیمری بتن ساخته شده بر پایه پلیمر را می توان در انواع سازه های بتنی عمومی و آزمایشگاه های دانشگاه های فنی و مهندسی جهت مطالعه رفتار بتن با طرح اختلاط بتن الیافی براساس الیاف بتن (پلیمری ساده) مورد استفاده قرارداد . بدیهی است قبل از استفاده از الیاف پلیمری بتن و اجرایی نمودن طرح اختلاط بتن الیافی از مقاومت و میزان درخواستفنی از انواع الیاف بتن اطلاعات کافی در دسترس باشد.طرح اختلاط بتن الیافی حتما قبل از بتن ریزی مورد بررسی و مطالعه کارشناسی قرار گیرد.

الیاف پلیمری بتن
الیاف پلیمری بتن
الیاف پلیمری بتن
الیاف پلیمری بتن
الیاف پلیمری بتن
الیاف پلیمری بتن
الیاف پلیمری بتن
الیاف پلیمری بتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *