الیاف فلزی بتن استیل

حساسیت بسیار بالا در سازه های بتنی که دائما در مجاورت رطوبت و خطرات ناشی از آب دیدگی بتن می باشند و امکان اکسیداسیون و تخریب آرماتور حرارتی وجودداشته باشد نیاز به مصرف الیاف فلزی بتن با جنس استیل را مهیا نمده است. الیاف فلزی بتن ساخته شده از جنس استیل از حیث اقتصادی جهت استفاده در پروژه های عمومی مقرون به صرفه نمی باشد و اختصاصا درسازه های بسیار حساس و به صورت موردی قابل استفاده می باشد. ضریب کشش الیاف فلزی بتن ساخته شده از استیل بسیار بالا بوده و همانند الیاف بتن ساخته شده از فولاد کم کربن نقش بسیار زیاد و قابل توجهی در افزایش ضریب مقاومت های کششی و خمشی و برشی بتن دارد. عدم ایجاد پدیده اکسیداسیون در بتن الیافی حاوی الیاف فلزی بتن ساخته شده از استیل عموما در حوزه دریایی و ساه های هیدرولیکی قابل بررسی و توجه می باشد. میزان مصرف الیاف بتن استیل در بتن همانند الیاف فولادی بتن می باشد و طرح اختلاط الیاف بتن در بتن الیافی در حالت استفاده از الیاف فولادی بتن و الیاف بتن ساخته شده با استیل تقریبا همگن می باشد مگردر شرایط خاص کارگاهی ه طرح اختلاط الیاف بتن با نظر کارفرما یا مهندسین مشاور قابل تغییر باشد. الیاف فولادی بتن و الیاف بتن ساخته شده از فلز استیل در نتایج آزمایشگاهی یکسان تقریبا نتایج مساوی و بدون تلورانس بالا داشته و فقط ضریب اکسیداسیون در الیاف فولادی بتن در مجاورت با رطوبت بتن در مرحله ضربه پذیرتری قراردارد در حالی که در بتن الیافی مسلح شده با الیاف بتن از جنس استیل ضریب ایجاد اکسیداسیون بسیار پایین تر می باشد. قبال ذکر است در بتن الیافی مسلح شده با الیاف فولادی بتن با توجه به تکنولولژی نانو به کار رفته در ساخت الیاف فولادی بتن و ایجاد روکش خاص جهت جلوگیری از اکسیداسیون الیاف فولادی بتن عارضه اکسیداسیون بسیار کمترشده ولی درتقابل بتن الیافی مسلح شده الیاف بتن با جنس استیل هنوز در مرحله پایین تری قراردارد.

الیاف فلزی بتن
الیاف فلزی بتن
الیاف فلزی بتن
الیاف فلزی بتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *