الیاف بتن

استفاده از الیاف بتن در ساخت بتن الیافی و محرز شدن افزایش مقاومت های برشی و خمشی و کششی توسط الیاف بتن و استفاده از الیاف فلزی بتن در ساختارهای مختلف بتنی و مباحث مقاوم سازی بتن می توان انتظار داشت بازار مصرف الیاف فلزی بتن در آینده نه چندان دور بسیار گسترده و حائز اهمیت ویژه ای باشد. الیاف بتن با ساختارهاو شکل های مختلف بر حسب مورد و نیاز مصرف کننده به چندین گونه و دسته مختلف قابل ارائه می باشند که در این بین الیاف فلزی بتن که در دو رده شکل الیاف فلزی بتن سینوسی و الیاف فلزی بتن قلاب دار قابل ارائه می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. الیاف پلیمری بتن و الیاف شیشه بتن نیز در ساختار بتن الیافی جهت ساخت سازه های بتنی مقاوم و مقاوم سازی بتن قابل استفاده می باشند. الیاف بتن علاوه بر افزایش مقاومت ویژه دربتن ها و حاصل نمودن اطمینان از مقاوم سازی بتن در انواع سازه های بتنی می تانند تاحدود زیادی از هزینه های جاری و سنتی کاسته و سرعت کار را با الیاف بتن می تواند بالا ببرد. بتن الیافی و بتن های مقاوم شده توسط الیاف بتن خصوصا الیاف فولادی بتن در مقاوم سازی بتن و سازه های بتنی نظیر پایگاه های نظامی و سنگرهای ضد ادوات نظامی و بتن های مقاوم در برابر بمب و راکت کاربرد گسترده ای دارد.استفاده از الیاف فولادی بتن در حوزه نظامی و استراتژیکی و اربرد گسترده آن در صنایع نظامی سالیان درازی است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرارگرفته است. بتن الیافی تقویت شده با الیاف فولادی بتن و الیاف پلیمری بتن می تواند علاوه بر استحکام بخشی فوق العاده به بتن و افزایش ضریب انعطاف پذیری آن عمر سازه بتنی را بسیار افزایش داده و از حیث عدم اکسیداسیون شدن آزماتورها در بتن اطمینان حاصل نمود. با توجه به توجیه اقتصادی کاسته شدن آرماتورحرارتی در بتن و جایگزین کردن الیاف بتن در بتن الیافی می توان سازه بتنی بسیار مقاوم و کم وزن تهیه نمود که در نهایت به افزایش ضریب اطمینان از سازه بتنی و مقاوم سازی بتن منجر خواهدگردید. در کف سازی های بتنی و کفپوش اپوکسی و کف پوش پلی اورتان می توان از الیاف بتن جهت بالابردن مقاومت بتن و جلوگیری از ایجاد ترکهای احتمالی سطح استفاده نمود. با عنایت به بتن ریزی یک تکه در کفپوش اپوکسی و ساخت کف بتنی ویژه اجرای اپوکسی و نیاز به سطح یکدست و بدون درز و ترک می توان از الیاف شیشه بتن در بتن استفاده نمود. الیاف بتن اختلاط شده با بتن علاوه بر ایجاد سطح بسیار مقاوم در مقابل ضربه و سایش می تواند بهترین سطح را جهت اجرای کفپوش اپوکسی ایجاد نماید. کفپوش اپوکسی و استفاده از الیاف بتن در ملات بتن می تواند اطمینان لازم از عدم ایجاد ترک و درز روی سطح نهایی را بوجود آورد. الیاف بتن و استفاده از الیاف فولادی در مقاوم سازی بتن جایگاه قابل اعتمادی در بین سازندگان سازه های بتنی بوجود آورده است. بتن الیافی و بتن های مقاوم در برابر فشارهای مکانیکی بسیار عظیم در میتوان در اکثر سازه های وزین بتنی جایگزین نمود و علاوه بر تسریع زمان بتن ریزی و زمان بندی مناسب پروژه ضخامت اجرایی و کیفیت بسیار مطلوبی را به کارفرمای پروژه قابل ارائه خواهد بود.مزایایی استفاده از بتن الیافی را به چندین گروه می توان تقسیم نمود:

افزایش مقاومت کششی و خمشی و برشی بتن به سبب استفاده از الیاف بتن در بتن الیافی

حذف میلگرد و آرماتور حرارتی در بتن و جایگزین نمودن الیاف بتن مناسب به عنوان مثال الیاف فولادی بتن یا الیاف پلیمری بتن و الیاف شیشه بتن

سرعت بخشیدن به زمان پروژه و تایمینگ پروژه به سبب حذف آرماتور حرارتی و جایگزینی الیاف فلزی بتن و ساخت بتن الیافی.

کاستن هزینه های جاری پروژه به سبب حذف نیروی کار جهت آرماتور بندی و کاستن هزینه های خرید آرماتور و الیاف فولادی بتن

کم خطر شدن کارگاه و محل پروژه مقاوم سازی بتن با توجه به استفاده از الیاف بتن که شدیدا در مقابل میلگرد  آرماتورحرارتی ایمنی بیشتری دارند.

عدم نیاز به تخصص خاص هنگام کار با بتن الیافی به سبب بسته بندی شخص و میزان مصرف کاملا شفاف به ازای هر مترمربع حجم بتن ریزی و مقاوم سازی بتن

فراگیربودن نیرو دربتن الیافی به سبب پخش شدن یکسان الیاف فلزی بتن در کل ملات بتن الیافی

عدم انجام عمل اکسیداسیون در الیاف بتن به سبب روکش ضد زنگ روی الیاف بتن در بتن الیافی و عمر بسیار طولانی تر در مقابل آرماتور حرارتی

عدم جدا شدن الیاف فلزی بتن از شیراب بتن و ملات بتن با توجه به جلوگیری از اکسیداسیون در بتن ( با توجه به عمل اکسیداسیون فیلم بسیارغیرقابل اعتمادی را بوجود می آورد که سریعا آرماتور از بتن جدا می شود ولی در بتن الیافی والیاف بتن این مورد وجود ندارد)

توزین یکپارچه الیاف بتن در سازه بتنی و تحمل فشارهای مقطعی و سراسری در کل بتن الیافی با توجه به پخش شدن کاتوره ای در بتن الیافی

بالابردن عمربتن و جلوگیری از خستگی بتن و ایجاد مقاومت های ویژه بسیار بالا

افزایش ضریب مقاومت بتن در مباحث مقاوم سازی بتن در سیکل های متناوب برودتی و حرارتی

جلوگیری از حمله سولفات ها و مواد مخرب بتن و برطرف شدن نگرانی از مقاوم سازی بتن

الیاف بتن مسلح شده با الیاف فولادی بتن و الیاف فلزی بتن کاربردهای ویژه ای در صنایع نظامی-صنایع هوایی و فرودگاهی-صنایع راه و ساختمان-مباحث مقاوم سازی بتن-راه سازی-سد سازی-مقام سازی پایه پل ها و اسکله ها-کانال های انتقال آب و گاز و ابنیه مخابرات –ساختمان های ضد زلزله و مقاوم سازی سازه های بتنی حساس-آزمایشگاههای مختلف- کف سازی بتنی-کفپوش اپوکسی-کفپوش پلی اورتان-کف سازی صنعتی و زیرسازی های مختلف بتنی دارد. آزمایش های مختلف بیانگر این موضوع می باشد که مقاوم سازی بتن توسط الیاف فلزی بتن می تواند تا مقدار بسیار زیادی از صدمات و خطرات ناشی از زلزله جلوگیری نماید. این مهم می تواند گام بسیار بزرگی در استفاده از بتن الیافی مسلح شده با الیاف فلزی بتن و الیاف شیشه بتن تلقی گردد. با توجه به گستردگی بسیار بالای الیاف بتن و اختلاط بتن الیافی توسط الیاف فلزی بتن قبل از مصرف هر کدام از گروه های الیاف بتن نمونه آن را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داده تا نتیجه لازم از مقاوم بتن الیافی کاملا محرز گردد.